Salatiga, februari 2012

KinderactiviteitengebouwGeliefde zendingsvrienden,

Met de Heer aan onze zijde hopen we goed te beginnen in het nieuwe jaar 2012. We willen u allen namens heel Midden Java hartelijk danken voor de kaarten en emails met de goede wensen. Uit het verre land willen we u allen een gezegend 2012 wensen en dat de Heer u met Zijn liefde en kracht zal vullen. Via het nieuws zien we dat het in Europa een extreme winter is op dit moment. We kunnen de nieuwsberichten uit Nederland volgen via de schotel. Hier is het ook niet zo best met het weer. Het regende en stormde bijna iedere dag en op sommige plaatsen zien we overstromingen en aardverschuivingen. Een klapperboom van de buurman was door de storm omgevallen net voor het raam van onze keuken. De bladeren bedekten het raam van onze keuken maar gelukkig de schade viel mee.

Kinderactiviteitengebouw Deze storm veroorzaakt veel doden en gewonden. Ook waren er veel ongelukken met bussen en vrachtwagens. Het nieuwe jaar 2012 is een jaar met nieuwe uitdagingen maar ook met grote verwachtingen. We geloven dat de Heer die ons geroepen heeft, het zendingswerk verder zal zegenen.


Liefdemaal

De Kerstviering en nieuwjaars-liefdemaal met de gemeente, jeugd en kinderen waren goed verlopen. De opkomst was heel goed. Er waren 285 kinderen en 325 volwassenen aanwezig bij de kerstviering. Maar we moeten eerlijk zeggen dat we heel goed moeten oppassen vanwege de situatie. Tijdens de kerstviering staat buiten de politie als bewakers ter voorkoming van eventuele ongeregeldheden van buiten. Binnen hebben we in alle rust de kerst gevierd in de wetenschap dat de Heer onze bewaarder is.

kerstviering -
            bijdrage kinderen
Bijdrage kinderen - kerst
Kerstviering
Kerstviering
Kerstviering
liefdemaal
Liefdemaal
liefdemaal


DistrictsvergaderingDistrictsvergadering

Op 8 en 9 februari hebben we de districts vergadering gehad. Het is zoals altijd heel fijn om de voorgangers, evangelisten uit het district Midden- en Oost Java te ontmoeten. Midden Java is bijna net zo groot als Nederland met 32 miljoen inwoners. Midden Java is door de kerkorganisatie verdeeld in 2 districten: Het Midden-Oostelijk gedeelte met ongeveer 18 miljoen inwoners en het Westelijke gedeelte. Wij behoren tot het Oostelijke gedeelte. Dit gedeelte bestaat uit 130 gemeenten, 193 predikanten (voorgangers, evangelisten en leraren) met bijna 13.200 gemeenteleden. We hebben 2 dagen vergaderd. We bidden om leiding van de Heer met als doel om meer zielen en gemeenten te stichten in het jaar 2012. Karel werd in deze vergadering aangesteld als leider van het zendings-comité.

In deze 2 semesters van 2012 doceert Karel 2 vakken aan de Bijbelschool: Geschiedenis van Pinksteren en Pneumatology (theologie over de Heilige Geest).
We zijn de Heer dankbaar dat we dit zendingswerk nog steeds mogen doen. Mede dankzij uw trouwe gebeden en liefdevolle gaven. Ons gebed is dat de Heer u nabij zal staan en dat het jaar 2012 een gezegende jaar zal zijn.

In Hem verbonden,

Karel en Thalia Schubert, Salatiga februari 2012