Salatiga, december 2018

We wensen u allen:


Gezegende kerstdagen
en
Gods zegenin het nieuwe jaar
2019

Salatiga, kerst 2018

Geliefde zendingsvrienden,Vriendelijke groeten in Christus Jezus onze Heer,

Aan het eind van het jaar 2018, willen wij u allen danken voor uw gebeden en liefdevolle gaven voor het zendingswerk.
We zijn nu al 43 jaar lang op het zendingsveld en we biddens reeds voor een plaatsvervanger die de roeping heeft om het werk hier voort te zetten.
We blijven Hem dienen hier in Indonesië en we geloven dat de Heer ons verder leidt en ons gebed verhoort.
God zegent u allen en dat het Licht van het Kerstfeest in ons allen schijnt tot een getuigenis van Jezus.

In Zijn liefde verbonden,

Karel en Thalia Schubert
 

Kerstfeest in de gemeente:
 


Salatiga, juli 2018

Geliefde zendingsvrienden,

Vriendelijke groeten uit Salatiga, Indonesia

Kilometers file van Jakarta naar Midden-Java

  De drukke dagen zijn voorbij, vooral op het eiland Java was het heel druk met het verkeer omdat de Moslims hun nieuwjaar de ‘IdulFitri’, ook genoemd Lebaran, vieren. De kantoren en banken waren gesloten van 13 tot 19 juni 2018. Het is een traditie geworden dat niet alleen de moslims, maar bijna iedereen, inclusief christenen, hun ouders en families bezoeken. 
Volgens een van de moslim leiders (Said Aqil Siroj) is Indonesië het enige moslim land dat de Idulfitri zo groot viert. Hij zei “De traditie en cultuur van onze voorouders moeten we blijven vasthouden.” Volgens de berichten komen in Midden-Java ongeveer 18 miljoen mensen vanuit Jakarta, West-Java, Sumatera, Borneo, etc. om hun ouders en familieleden te bezoeken. 

 

 

Auto's en motorfietsen


 

De Merapi vulkaan (een van de actiefste vulkanen in Indonesië), slechts 15 km verwijderd van Salatiga, barstte opnieuw. We zagen hoe zand, gesteente en as tot een hoogte van ongeveer 5.500 meter de lucht in werd gespuwd. De steden in de omgeving van de Merapi vulkaan, zoals o.a. Magelang, muntilan, Boyolali en vooral de dorpen hebben veel last van de uitbarsting. We wonen in Salatiga en we hebben niet zoveel last omdat we gedekt zijn door de Merbaboe berg. Wel hebben we twee dagen een laagje as op de daken en in de tuin gehad. 
Gemeentewerk
Zondag is een drukke maar gezegende dag daar we nu 2 diensten houden, om 08.00 uur 
’s-morgens en om 17.00 uur in de middag. Tussen de 2 diensten houden we om 15.00 uur kinderdienst. Vorige week 3 juni 2018 hebben met de gemeenten en de kinderen samen gevierd het 32 jaar bestaan van de gemeente en 17 jaar bestaan van het kerkgebouw. De gemeenteleden hebben voor de rijsttafel enz verzorgd. En zo hebben we tezamen een liefdesmaal gehouden. Het was heel mooi geweest en een iedere is dan gezegend. Deze maand hebben we een doopdienst gehouden en er zijn 12 doopkandidaten. Het verblijdt ons te mogen zien en ervaren dat zij de stap hebben genomen om in het openbaar te laten dopen als een getuige van Jezus.

 

Kinderactiviteiten gebouw
We zijn nu bezig om het zondagschool (Kinderactiviteiten) gebouw verder te bouwen. Samen met de gemeenteleden doen we ons best om de bouwfonds te vullen. We zijn de Heer dankbaar dat de broeders in de gemeente werken als bouwvakkers en ze zijn bereid om naast hun dagelijkse werk, te helpen met de bouw. Zoals de Heer ons voorzien heeft met de bouw van de kerk en het eerste gedeelte van het kinderactiviteiten gebouw, geloven we dat Hij ons ook zal voor voorzien met het verder bouwen van het kinderactiviteiten gebouw. 
We geloven dat de Heer ons hierin leidt en dat het evangelie van Jezus o.a door middel van
het kinderwerk verspreidt wordt. We zien de kinderen (ook de jeugd en tieners) als
de toekomst van de gemeente. Dit is dan ook de reden daar wij kinderactiviteiten gebouw klaar willen maken. We bidden dat de Heer ons zal voorzien en vragen u allen wilt u ons ook gedenken in uw gebeden. 

1e gedeelte gebouw, reeds in gebruik 2e deel, in aanbouw

 

Moge de Here u allen rijkelijk zegenen dan onze dank voor uw gebeden en 
liefdevolle gaven voor het zendingswerk in Indonesia.

In Hem verbonden, 
Karel en Thalia Schubert

Salatiga, 1 juli 2016

Hari Ulang TahunViering 30 jarig bestaan kerkGeliefde zendingsvrienden,

Allereerst neemt u het ons niet kwalijk dat deze nieuwsbrief wat aan de late kant is. Afgelopen tijd waren we druk bezig met de voorbereidingen van het 100-jarig bestaan van Gambangwaluh. De viering hiervan is gepland op 28 juli 2016

Hari Ulang Tahun - 30 jaar bestaan van de kerk te Salatiga.

We hebben een hele fijne dag gehad met de gemeente en gasten tijdens het vieren van het 30 jaar bestaan van de gemeente.
De start in 1986 was heel zwaar en moeilijk. We begonnen met 2 oude dames. Het duurde bijna 3 jaren toen voor het eerst mensen tot geloof en naar de huissamenkomst kwamen in ons huis. Nu zien we hoe de Heer werkte... In de gemeenten zien we de zonen, dochters, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen die niet alleen maar in de gemeente komen maar ook trouw de gemeente dienen. Gemeenteleden en gasten deden mee met een wandeltocht. Het is fijn te zien hoe blij ze zijn tijdens deze wandeltocht. Na de wandeltocht, werden we allemaal verrast met lekker warme bubur kacang Ijo (soort groene noten), arem-arem (kleefrijst gevuld met vlees en soyabonen). Na het eten is het tijd voor de openlucht samenkomst. Voorbijgangers zagen en hoorden op deze wijze ook het evangelie van Jezus.

WandeltochtOpenlucht dienst

Wandeltocht met de gemeenteleden en gasten door de straten van Salatiga, Openlucht dienst

Viering van ons 40-jaar huwelijksjubileum

Samen met de gemeente en de zusters van Thalia hebben we onze 40-jaar huwelijksjubileum. Prijst de Heer dat alles goed was verlopen. De zusters van Thalia hebben de kerk heel mooi versierd en we zijn heel blij en vinden het geweldig dat ze alles voor ons hebben gedaan. Na het feest gingen we met de zusters van Thalia naar het strand, de Oost Indische Oceaan en hebben we de nacht doorgebracht. Op weg naar het strand gingen we naar een restaurant en na het bestellen van het eten vroegen ze of er iemand jarig was. Toen zeiden de zusters van Thalia, mijn zuster is 40 jaar getrouwd. Als verrassing kregen we een speciale drank en Thalia kreeg een soort Indianen hoed met mooie veren. Ons doel was om vanuit het strand van de Oost Indische Oceaan de zonsondergang van de zon te zien. Eveneens vroeg in de ochtend daarop de opkomst van de zon. Het was inderaad heel mooi.

Samen met de zussen van Thalia en de pastorale medewerker
Decoratie door de zussen van Thalia
Karel en Thalia

Decoratie door de zusters van Thalia.
-Tezamen met de zusters van Thalia (voorste rij) en de Pastorale medewerker (2e rij)

Gambangwaluh

Op 28 juli 2016 staat gepland de viering van het 100-jarig bestaan van het dorp Gambangwaluh.
Dit dorp was door wijlen Zr. M.A. Alt opgericht. Zr. Alt was een van de Pinkster pioniers in Indonesië. Zij heeft destijds de Pinksterzending opgericht. We zijn nu nog bezig met het bouwen van een kleine museum ter herrinnering van haar zendingswerk te Gambangwaluh e.o. We zien en ervaren dat het zendingswerk die zij gedaan heeft velen heeft geleidt tot geloof in Jezus. Ook is het zo bijzonder dat de mensen die tot geloof waren gekomen in Gambangwaluh destijds ook hier kwamen wonen. Thans zijn hun zonen en dochters voorgangers van gemeenten in de omgeving van Gambangwaluh en ook op Java en zelfs tot in Borneo. Een voorbeeld is het gezin Zulkarnaen. Hij en zijn vrouw Claudia (doop naam gegeven door Zr. Alt) was 100 jaar geleden een van de bewoners. Zij hebben 6 zonen en 1 dochter. Beiden zijn nu voorgangers en Bijbelleraar. Helaas is een van hen reeds overleden. Het zendingswerk van Zr. Alt heeft een grote invloed op Java.

Oud huis uit de tijd van Zr. AltKerkgebouw GambangwaluhMuseum gebouw

Een oud huis die nog bestaat uit de tijd van Zr. Alt.

Kerkgebouw Gambangwaluh

Museum gebouw, het dak is al aangelegd

Op de foto ziet u dat we bezig zijn met het bouwen en het is geweldig om te zien hoe de bewoners van Gambangwaluh zich inzetten zodat ze het 100 jaar bestaan van Gambangwaluh kunnen vieren. Het dak staat er al. Nu zijn we bezig met de deuren en de ramen. We zijn nog niet helemaal klaar met de bouw. Het streven is dat het vast en zeker gereed zal zijn een week voor de viering.
Tevens willen we Sinar Anugerah voor hun financiële bijdrage van het dak. Naar schatting verwachten we 1000 aanwezigen, o.a. regeringsambtenaren, voorgangers en de dorpelingen. Heel bijzonder is dat we bericht kregen dat Br. Cees v.d. Laan (auteur van het boek “Moesje Alt”) en Br. Ludolf Schouten vanuit de Pinksterzending te Arnhem ook aanwezig zullen zijn.
We geloven dat het een geweldig en gezegende 100 jaar viering zal worden en we bidden dat de aanwezigen o.a. mohammedanen zien en zullen geloven dat Jezus de Zoon van God de Messias (Isa Almasih) de Verlosser is.
We willen u voorbede vragen zodat de Heer ons hierin helpt en en voorziet in wat we nog nodig zullen hebben.

Wij danken u voor uw gebeden en liefdevolle gaven. Moge de Here u allen rijkelijk zegenen.

In Hem verbonden,

Karel en Thalia Schubert

Salatiga, december 2017

December 2017, een drukke maand met het vieren van Kerstfeest in de gemeente, Bijbelschool en in de gemeenten waar we uitgenodigd zijn om het kerstboodschap te verkondigen. Kerstfeest is de grote uitdaging om het evangelie van Jezus te verkondigen. Karel is uitgenodigd om te spreken in Pakisan, een dorp 10 km ver verwijderd van Gambangwaluh. De aanwezigen zijn niet alleen de gemeenteleden daar de burgemeester en regerings ambtenaren aanwezig zullen zijn.

Gemeentewerk
Op de foto’s ziet u dat tezamen met de gemeenteleden gebeden werd voor een 2e samenkomst op zondag middag om 17.00 uur. Het is de tijd om nu op zondag 2 diensten te houden daar de gemeente groeit. Hier ziet u Thalia, voor de naambord van de kerk, bidt en opent de middagdienst in gebed. Het verheugd ons altijd wanneer nieuwe zielen tot geloof komen in Jezus onze Heer en Heiland. 

Thalia voor naambord Onthulling naambord Groep

Kerstparade door de stad in Salatiga.
Het is voor het eerst dat de kerken in Salatiga e.o. toestemming hebben gekregen van de regering om een parade door de stad te organiseren. De gemeenteleden, jeugd, tieners en ook de kinderen zijn zeer enthousiast en doen mee aan de parade. Op de foto ziet u ziet u hoe ze gekleed zijn en folders  met Bijbelse teksten lopen. De wegen in het centrum worden door de politie gesloten voor de parade. Het is geweldig daar de christenen hun geloof in Jezus kunnen demonstreren via de parade. Op de foto ziet u dat de burgemeester en regeringsambtenaren voor het gemeentehuis met volle aandacht de parade volgen.

  Burgemeester en wethouders

Bezoek Nederland.
Op 14 Januari 2018 gaan we naar Nederland en verblijven in Haarlem bij Mark.  We hebben een kleindochter erbij in het gezin van Mark en Sandra. We zijn in Nederland voor 3 maanden lang (tot 12 april 2018)
Aan het eind van het jaar 2017, willen we u allen heel hartelijk danken daar u ons hier in al die jaren gesteund heeft met uw trouwe gebeden en liefdevolle gaven. Ons bede is dat de Here u allen rijkelijk zal zegenen. Ook wensen we u allen:

“Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 2018”

In Zijn liefde verbonden,

Karel en Thalia Schubert

Salatiga, februari 2016

Geliefde zendingsvrienden,

We danken u allen voor de kerst- en nieuwjaarswensen die we via de post en email hebben ontvangen. Ook bedankt voor de felicitaties op Karel’s verjaardag. Moge de Here u allen rijkelijk zegenen.

In het nieuwe jaar 2016 hebben we de viering van speciale dagen in ons jaarlijks programma opgenomen zoals:
* het 15 jarig bestaan van het kerkgebouw op 2 mei 2016,
* het 40 jarig huwelijk van Karel en Thalia op 8 mei 2016,
* het 100 jarig bestaan van het dorp Gambangwaluh dat gesticht is door Zr . M.A. Alt in juni 2016
* het 40 jarig bestaan van de Sekolah Alkitab Berea (Berea Bijbelschool).
Dit is een bijzonder jaar en we bidden dat de Heer ons allen hierin leidt en voorziet in wat we nodig hebben.

De districts vergadering van 2-4 februari is goed verlopen en nieuwe bestuursleden zijn gekozen. We bidden dat de Heer hen leidt en wijsheid schenkt om het werk des Heren in Midden Java voort te zetten tot eer en glorie van Zijn Naam. We hebben nu 194 gemeenten in Midden-Java district Oost (Midden Java is verdeeld in Oost en West Midden Java).

Districtsvergadering Nieuwe bestuursleden
Districtsvergadering Nieuwe Bestuursleden

 

Kerkelijk werkers midden java Kerkgebouw Gambangwaluh
Voorgangers, Pastorale werkers en docenten
Midden Java, District Oost
Kerkgebouw Gambangwaluh

We zijn nu bezig met het kerkgebouw te Gambangwaluh en verwachten dat het in april 2016 wordt opgeleverd. We zijn tegelijkertijd ook bezig met het bouwen van een klein museum ter herinnering aan Zr. M.A. Alt. Op de foto ziet u het kerkgebouw dat voor 80% klaar is. We zijn de Heer dankbaar dat de gemeente te Surabaya veel heeft geholpen met de bouw. De gemeente te Surabaya is ook een gemeente die gesticht is door Zr. Alt. In het begin was dit in Krambangan Barat en daarna verplaatst naar Ambengan.

Voorganger Sulaiman Bijeenkomst met politiehoofden en rijksambtenaren
Voorganger Sulaiman

Hoofd van de politie en regerings ambtenaren aanwezig. Ook aanwezig Anthony en Eddy Hazenberg van SA

Wij danken u voor al uw gebeden en liefdevolle gaven. Moge de Here u allen rijkelijk zegenen.

In Hem verbonden,

Handtekening Schubert
Karel en Thalia SchubertKaartje Java